پمپیران

پمپیران (پمپ ایران) در سال ۱۳۵۴ فعالیت خود را با هدف تولید انواع پمپ آب و الکتروموتور برای مصارف شهری، کشاورزی و صنعتی تحت لیسانس شرکت KSB آلمان، در شهر تبریز آغاز نمود. این شرکت دارای دو زیرمجموعه قدرتمند با نام های نویدسهند و نویدموتور نیز می‌باشد. شرکت موتور پمپ یاران به عنوان نمایندگی پمپیران تهران (نمایندگی پمپیران در خیابان سعدی) فعالیت دارد و در صورت داشتن هرگونه سوال و نیاز به راهنمایی، شما می‌توانید از طریق شماره 36900739-021 و یا واتساپ مجموعه با ما در ارتباط باشید.

موتور پمپ یاران نمایندگی پمپیران تهران

لیست محصولات پمپیران

بیشتر بخوانید
دسته بندی محصولات
 • 1
 • 2

با پمپیران آشنا شوید

لیست محصولات پمپیران

 • پمپ گریز از مرکز پمپیران (مدل ER و EA)
 • پمپ فشار قوی پمپیران
 • پمپ شناور پمپیران
 • پمپ گل کش پمپیران (HDS)
 • پمپ روغن داغ پمپیران (HOP)
 • پمپ دومکشه پمپیران (DSP)
 • پمپ طبقاتی عمودی پمپیران (PCR)
 • پمپ کف کش پمپیران (SPD)
 • پمپ لجن کش پمپیران
 • الکتروموتور شناور پمپیران

مشخصات فنی انواع پمپ پمپیران

پمپ گریز از مرکز پمپیران

پمپ گریز از مرکز پمپیران نوعی پمپ یک طبقه و افقی است. این پمپ آب برای شروع به کار انرژی جنبشی سیال را به فشار ایستا تبدیل می‌کند و براساس نیروی گریز از مرکز شروع به کار می‌کند. پمپ گریز از مرکز پمپیران از نظر ابعاد و عملکرد طبق استاندارد EN733 و Din24255 ساخته شده است و به صورت مستقیم به الکتروموتور متصل می‌شود.

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیرانکاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

 

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

 

 

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

 

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

 کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پمپ گریز از مرکز پمپیران

پمپ فشارقوی پمپیران

پمپ فشار قوی پمپیران نوعی پمپ گریز از مرکز افقی، چند طبقه و موتور جدا است. پمپ فشار قوی پمپیران دارای محفظه های شعاعی و پروانه های یاتاقانی است و آبندی آن طریق واشر کاغذی و یا اورینگ انجام می‌شود. طبقات پمپ به وسیله پیچ بست به یک دیگر متصل می‌شوند و  پایه‌های نگهدارنده پمپ با محفظه مکش و رانش ریخته‌گری شده‌اند.

پمپ فشار قوی پمپیران

پمپ شناور پمپیران

پمپ شناور پمپیران نوعی پمپ گریز از مرکز، عمودی و مستغرق است که در جهت انتقال سیال از چاه‌های عمیق و نیمه عمیق استفاده، در انواع یک طبقه و چند طبقه و در دو جنس استیل و چدن تولید می‌شود. همچنین از دو بخش الکتروموتور و پمپ تشکیل شده است. کاربرد پمپ شناور پمپیران در صنایعی مانند نفت و گاز، صنعت شیمیایی، صنعت آب و فاضلاب، کشاورزی و … بسیار رایج است.

پمپ شناور پمپیران

پمپ دومکشه پمپیران

پمپ دومکشه پمپیران پمپی افقی با محفظه حلزونی است که معمولا در خطوط انتقال، مورد استفاده قرار می‌گیرد و حجم بالایی از سیال را پمپاژ می‌کند. پمپ 2 مکشه به دو صورت تک پروانه و دو پروانه تولید می‌شود و محفظه پمپ با هدف دسترسی به قطعات داخلی پمپ در جهت تعمیر به صورت 2 تکه طراحی شده است. پروانه پمپ دو مکشه در شرایط داینامیکی و استاتیکی مطابق با ISO1940 بالانس گردیده است.

پمپ دو مکشه پمپیران

 

پمپ گل کش پمپیران

پمپ گل کش پمپیران نوعی پمپ گریز از مرکز افقی، با محفظه حلزونی، یک طبقه، پروانه یک سر آویز، موتور جدا و تک مکشه مرکزی است. پروانه پمپ بالانس دینامیکی شده است و محور، به وسیله نوار گرافیتی آب بندی می شود. قطعات این پمپ قابل تعویض هستند و پروانه این پمپ از مواد مقاوم به سایش و خوردگی شیمیایی ساخته شده است.

پمپ گل کش پمپیران

 

پمپ طبقاتی پمپیران

پمپ طبقاتی عمودی پمپیران ساختاری عمودی و طبقاتی دارد، به همین خاطر فضای کمتری را اشغال می‌کند. این پمپ‌ها در تامین فشار آب بسیار پرکاربرد هستند. در ساخت این پمپ از تجهیزات استیل بسیار با کیفیتی استفاده شده است، به همین خاطر این پمپ طول عمر بسیار مناسبی نیز دارد. استاندارد ساخت این پمپ ها ISO 9908 می باشد.

کاتالوگ پمپ طبقاتی عمودی پمپیران

کاتالوگ منحنی همپوشانی پمپ طبقاتی عمودی پمپیران

کاتالوگ منحنی همپوشانی پمپ طبقاتی عمودی پمپیران

راهنمای نصب و نگهداری پمپ طبقاتی عمودی پمپیران

راهنمای نصب و نگهداری پمپ طبقاتی عمودی پمپیران

راهنمای نصب و نگهداری پمپ طبقاتی عمودی پمپیران

راهنمای نصب و نگهداری پمپ طبقاتی عمودی پمپیران

راهنمای نصب و نگهداری پمپ طبقاتی عمودی پمپیران

راهنمای نصب و نگهداری پمپ طبقاتی عمودی پمپیران

راهنمای نصب و نگهداری پمپ طبقاتی عمودی پمپیران

راهنمای نصب و نگهداری پمپ طبقاتی عمودی پمپیران

راهنمای نصب و نگهداری پمپ طبقاتی عمودی پمپیران

راهنمای نصب و نگهداری پمپ طبقاتی عمودی پمپیران

راهنمای نصب و نگهداری پمپ طبقاتی عمودی پمپیران

راهنمای نصب و نگهداری پمپ طبقاتی عمودی پمپیران

راهنمای نصب و نگهداری پمپ طبقاتی عمودی پمپیران

راهنمای نصب و نگهداری پمپ طبقاتی عمودی پمپیران

راهنمای نصب و نگهداری پمپ طبقاتی عمودی پمپیران راهنمای نصب و نگهداری پمپ طبقاتی عمودی پمپیران راهنمای نصب و نگهداری پمپ طبقاتی عمودی پمپیران

راهنمای نصب و نگهداری پمپ طبقاتی عمودی پمپیران

راهنمای نصب و نگهداری پمپ طبقاتی عمودی پمپیران

راهنمای نصب و نگهداری پمپ طبقاتی عمودی پمپیران

راهنمای نصب و نگهداری پمپ طبقاتی عمودی پمپیران

راهنمای نصب و نگهداری پمپ طبقاتی عمودی پمپیران

راهنمای نصب و نگهداری پمپ طبقاتی عمودی پمپیران

راهنمای نصب و نگهداری پمپ طبقاتی عمودی پمپیران

راهنمای انتخاب پمپ طبقاتی عمودی پمپیران

راهنمای انتخاب پمپ طبقاتی عمودی پمپیرانراهنمای انتخاب پمپ طبقاتی عمودی پمپیران

راهنمای انتخاب پمپ طبقاتی عمودی پمپیران

راهنمای انتخاب پمپ طبقاتی عمودی پمپیران

راهنمای انتخاب پمپ طبقاتی عمودی پمپیران راهنمای انتخاب پمپ طبقاتی عمودی پمپیران

راهنمای انتخاب پمپ طبقاتی عمودی پمپیران

راهنمای انتخاب پمپ طبقاتی عمودی پمپیران

راهنمای انتخاب پمپ طبقاتی عمودی پمپیران

راهنمای انتخاب پمپ طبقاتی عمودی پمپیران

 

راهنمای انتخاب پمپ طبقاتی عمودی پمپیران راهنمای انتخاب پمپ طبقاتی عمودی پمپیران راهنمای انتخاب پمپ طبقاتی عمودی پمپیران راهنمای انتخاب پمپ طبقاتی عمودی پمپیران

راهنمای انتخاب پمپ طبقاتی عمودی پمپیران

راهنمای انتخاب پمپ طبقاتی عمودی پمپیران

راهنمای انتخاب پمپ طبقاتی عمودی پمپیران

راهنمای انتخاب پمپ طبقاتی عمودی پمپیران

راهنمای انتخاب پمپ طبقاتی عمودی پمپیران

راهنمای انتخاب پمپ طبقاتی عمودی پمپیران

راهنمای انتخاب پمپ طبقاتی عمودی پمپیران

 

 

راهنمای انتخاب پمپ طبقاتی عمودی پمپیران

راهنمای انتخاب پمپ طبقاتی عمودی پمپیران

راهنمای انتخاب پمپ طبقاتی عمودی پمپیران

راهنمای انتخاب پمپ طبقاتی عمودی پمپیران

راهنمای انتخاب پمپ طبقاتی عمودی پمپیران

راهنمای انتخاب پمپ طبقاتی عمودی پمپیران راهنمای انتخاب پمپ طبقاتی عمودی پمپیران

راهنمای انتخاب پمپ طبقاتی عمودی پمپیران راهنمای انتخاب پمپ طبقاتی عمودی پمپیران راهنمای انتخاب پمپ طبقاتی عمودی پمپیران

 

پمپ طبقاتی پمپیران

پمپ روغن داغ پمپیران

پمپ روغن داغ پمپیران پمپی گریز از مرکز، یک طبقه، افقی و با محفظه حلزونی است که با طرحی مخصوص تولید شده است. از این پمپ برای پمپاژ و گردش انواع روغن داغ تا دمای C ْ۳۰۰ استفاده می‌شود. ابعاد اصلی و مشخصات کاری این پمپ مطابق با استاندارد EN 733 می‌باشد. این پمپ دو عدد بلبرینگ شیار عمیق مطابق استاندارد DIN 625 دارد. جهت مکش آن افقی و رانش آن عمودی است. فلنج های این پمپ مطابق استاندارد DIN1092 – 2 – PN10 ساخته شده‌اند.

کاتالوگ پمپ روغن داغ پمپیران

منحنی همپوشانی پمپ روغن داغ پمپیران

منحنی همپوشانی پمپ روغن داغ پمپیران

ابعاد پمپ روغن داغ پمپیران

ابعاد پمپ روغن داغ پمپیران

کاتالوگ پمپ روغن داغ پمپیران

کاتالوگ پمپ روغن داغ پمپیران

کاتالوگ پمپ روغن داغ پمپیران

کاتالوگ پمپ روغن داغ پمپیران

کاتالوگ پمپ روغن داغ پمپیران

کاتالوگ پمپ روغن داغ پمپیران

کاتالوگ پمپ روغن داغ پمپیران

کاتالوگ پمپ روغن داغ پمپیران

کاتالوگ پمپ روغن داغ پمپیران

کاتالوگ پمپ روغن داغ پمپیران

کاتالوگ پمپ روغن داغ پمپیران

کاتالوگ پمپ روغن داغ پمپیران

کاتالوگ پمپ روغن داغ پمپیران

کاتالوگ پمپ روغن داغ پمپیران

کاتالوگ پمپ روغن داغ پمپیران

کاتالوگ پمپ روغن داغ پمپیران

کاتالوگ پمپ روغن داغ پمپیران

کاتالوگ پمپ روغن داغ پمپیران

کاتالوگ پمپ روغن داغ پمپیران

کاتالوگ پمپ روغن داغ پمپیران

کاتالوگ پمپ روغن داغ پمپیران

کاتالوگ پمپ روغن داغ پمپیران کاتالوگ پمپ روغن داغ پمپیران

کاتالوگ پمپ روغن داغ پمپیران

 

کاتالوگ پمپ روغن داغ پمپیران کاتالوگ پمپ روغن داغ پمپیران

 

 

 

پمپ روغن داغ پمپیران

کاربرد پمپ پمپیران

 • مصارف کشاورزی
 • مصارف شهری
 • مصارف صنعتی
 • انتقال آب گرم تاسیسات گرمایشی و سرمایشی

راهنمای انتخاب و خرید پمپ آب پمپیران

 1. تعیین میزان دبی (آبدهی) مورد نیاز خود
 2. تعیین هد (ارتفاع) مورد نیاز پمپاژ خود
 3. تهیه منحنی همپوشانی پمپ های پمپیران
 4. انتخاب مدل پمپ از منحنی
 5. تعیین میزان افت سوپاپ پمپ
 6. تعیین تعداد طبقات در صورت نیاز
 7. تعیین قطر پروانه در صورت نیاز
 8. انتخاب الکتروموتور مناسب

مزیت های خرید پمپ پمپیران

 • وجود نمایندگان فروش در سراسر ایران
 • تنوع بالای محصولات
 • ساخت محصول با توجه به استاندارد جهانی
 • خدمات پس از فروش
 • گارانتی و وارانتی

موتور پمپ یاران بیش از 25 سال است که به عنوان نماینده رسمی پمپ آب پمپیران در تهران، خیابان سعدی فعالیت دارد. موتور پمپ یاران، نماینده رسمی تهران علاوه بر پمپیران نماینده نوید سهند و نوید موتور و انواع الکتروموتور نیز می‌باشد ودر صورت داشتن هرگونه سوال، شما می‌توانید از طریق شماره 36900739-021 و یا واتساپ مجموعه با ما در ارتباط باشید.

سوالات متداول

01آیا موتور پمپ یاران نماینده رسمی شرکت پمپیران است؟

بله. شرکت موتور پمپ یاران بیش از 25 سال است که به عنوان نمایندگی پمپیران تهران فعالیت دارد.