پمپ گریز از مرکز پمپیران

پمپ سانتریفیوژموتور پمپ یاران نماینده رسمی پمپیران نیز می‌باشد و شما می‌توانید انواع پمپ گریز از مرکز (سانتریفیوژ) پمپیران را از مجموعه ما با بهترین قیمت تهیه نمایید. با دانلود کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران می‌توانید به مشخصات فنی، اطلاعات و نمودار آبدهی دسترسی داشته باشید. قیمت پمپ سانتریفیوژ پمپیران از 3,000,000 میلیون تومان تا 200,000000 میلیون تومان متفاوت است. در صورت داشتن هرگونه سوال می‌توانید از طریق شماره تماس  36900739-021 و یا واتساپ مجموعه با ما در ارتباط باشید.

پمپیران یکی از برترین تولیدکنندگان پمپ آب در ایران با بیش از 50 سال سابقه می‌باشد. پمپ گریز از مرکز پمپیران یکی از برترین و باکیفیت‌ترین پمپ‌های موجود است و شما می‌توانید محصولات این شرکت را از نمایندگان رسمی آن مانند موتور پمپ یاران تهیه نمایید.

پمپ گریز از مرکز پمپیران

اگر قصد خرید پمپ گریز از مرکز پمپیران را دارید، می‌توانید با استفاده از کاتالوگ پمپیران گریز از مرکز مشخصات محصولات را برای انتخاب پمپ مناسب خود بررسی، و با استفاده از لیست قیمت پمپ گریز از مرکز پمپیران قیمت نهایی محصولات را محاسبه نمایید.

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیرانکاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

 

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

 

 

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

 

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

 کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پمپ سانتریفیوژ پمپیران یا Centrifugal pump پمپ‌های یک طبقه‌ و افقی هستند و بر اساس تبدیل انرژی جنبشی یک سیال جاری به فشار ایستا و براساس نیروی گریز از مرکز کار می‌کنند. در این پمپ از یک پروانه‌ی گردان و یک سر آویز با هدف افزودن فشار سیال استفاده می‌شود. به این صورت که سیال از امتداد و یا نزدیک محور چرخان وارد پروانه می‌شود، به وسیله پروانه سرعت می‌گیرد و به سمت بیرون و یا محفظه حلزونی حرکت می‌کند و سپس از سیستم لوله کشی خارج می‌شود. پمپ گریز از مرکز پمپیران از نظر ابعاد و عملکرد طبق استاندارد EN733 و Din24255 ساخته شده است. پمپ گریز از مرکز به صورت مستقیم به الکتروموتور متصل می‌شوند.

محور این پمپ از طریق نوار گرافیتی و یا آببند مکانیکی، آببندی می‌شود و با استفاده از بوش فولاد كروم نیكل از آن محافظت می‌شود. پروانه این پمپ بالانس مکانیکی است که در یک سمتش دو عدد بلبرینگ گریس كاری شده نصب شده است و وظیفه کنترل  نیروهای شعاعی و محوری که بر پمپ وارد می‌شود را دارند. (روتور و پایه یاتاقان پمپ گریز از مرکز پمپیران بدون نیاز به جدا كردن محفظه از سیستم لوله كشی از پمپ جدا می‌شوند.)

پمپ شناور پمپیران، پمپ فشار قوی پمپیران و…. نوعی پمپ‌ گریز از مرکز هستند که در بالاترین کیفیت توسط پمپیران طراحی و تولید می‌شوند.

لیست قیمت پمپ گریز از مرکز پمپیران

انواع پمپ سانتریفیوژ پمپیران

پمپ گریز از مرکز اتا بزرگ (EA-ER) پمپیران

پمپ گریز از مرکز اتا بزرگ همانند پمپ گریز از مرکز اتا پمپی تک طبقه، با محفظه حلزونی و افقی است که توسط شرکت پمپیران طبق استاندارد DIN 24255 ساخته شده است و به خاطر متغیر بودن سطح دبی و هد بسیار پرکاربرد و پرطرفدار می‌باشد.

مشخصات پمپ گریز از مرکز اتا بزرگ پمپیران

 • قطر خروجی : ۱۰۰تا۳۰۰ میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی : ۴۰ تا ۱۸۰۰ متر مکعب در ساعت
 • ارتفاع : ۵تا۹۰ متر
 • فشار تست : ۱۲ بار
 • درجه حرارت سیال در آب بندی : با نوارآببندی از ۱۰- تا۱۱۰درجه سانتیگراد و با آب بند مکانیکی از ۱۰- تا۱۴۰درجه سانتیگراد

نمودار آبدهی پمپ گریز از مرکز با آبدهی بالا پمپیران

نمودار آبدهی پمپیران

پمپ گریز از مرکز اتا(EN) پمپیران

مشخصات پمپ گریز از مرکز اتا پمپیران

 • قطر خروجی : ۳۲ تا ۳۰۰ میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی : ۵ تا ۱۶۵۰ متر مکعب در ساعت
 • ارتفاع : ۵ تا۹۰ متر
 • فشار تست: 16 بار
 • درجه حرارت سیال در آب بندی : با نوارآب بندی از ۱۰- تا۱۱۰درجه سانتیگراد و با آب بند مکانیکی از ۱۰- تا۱۴۰درجه سانتیگراد

لیست قیمت پمپ گریز از مرکز پمپیران

آخرین تاریخ به‌روزرسانی قیمت‌ها متعلق به 1402/07/19 می‌باشد. (تمامی قیمت‌ها به تومان می‌باشد.)

می‌توانید برای اطلاع از آخرین قیمت پمپ سانتریفیوژ پمپیران و یا داشتن هرگونه سوالی از طریق شماره تماس 36900739-021 و یا واتساپ مجموعه با ما در ارتباط باشید. همچنین برای دانلود کاتالوگ پمپ سانتریفیوژ پمپیران به انتهای صفحه مراجعه نمایید. (از طریق کاتالوگ می‌توانید به اطلاعات انواع پمپ گریز از مرکز پمپیران، مشخصات فنی، اطلاعات و نمودار آبدهی آن‌ها دسترسی داشته باشید.)

ردیف مدل پمپ قیمت (به تومان)
1  32-160 5,120,000
2  32-200 5,680,000
3  32-250 6,960,000
4  40-125 4,640,000
5  40-160 5,280,000
6  40-200 6,160,000
7  40-250 7,136,000
8  40-315 9,760,000
9  50-160 5,840,000
10  50-200 6,640,000
11  50-250 7,840,000
12  50-315 10,964,000
13  65-125 5,824,000
14  65-160 6,080,000
15  65-200 7,280,000
16  65-250 9,280,000
17  65-315 11,325,000
18  80-160 7,200,000
19  80-200 8,640,000
20  80-250 10,880,000
21  80-315 13,440,000
22  80-400 21,098,000
23  100-160 9,280,000
24  100-200 10,740,000
25  100-250 12,240,000
26  100-315 15,840,000
27  100-400 23,015,000
28  125-200 11,920,000
29  125-250 14,240,000
30  125-315 20,455,000
31  125-400 23,942,000
32 150-200 17,584,000
33 150-250 19,455,000
34 150-315 22,027,000
35 150-400 29,243,000
36 65-200L 7,280,000
37 80-200L 8,640,000
38 100-200L 10,740,000
39  100-50/2 41,189,000
40  125-50/2 42,020,000
41  150-50 57,688,000
42  200-23 40,282,000
43  200-33 53,040,000
44  200-40 54,400,000
45  200-50 64,009,000
46  250-29 55,359,000
47  250-40 60,264,000
48  250-50 73,250,000
49  300-35 73,974,000
50  300-500 76,234,000

به مبالغ فوق، مالیات بر ارزش افزوده تعلق خواهد گرفت.

نحوه انتخاب پمپ گریز از مرکز پمپیران

 1. ابتدا باید منحنی همپوشانی پمپ سانتریفیوژ پمپیران را بررسی نمایید و با توجه به آبدهی و ارتفاع پمپ مورد نظر خود را انتخاب نمایید. یکی از مهم‌ترین موارد در هنگام انتخاب پمپ آب توجه به کارکرد پمپ آب ( مداوم یا فصلی) است.
 2. بعد از انتخاب پمپ آب مورد نظر نوبت به انتخاب قطر پروانه می‌رسد. بررسی منحنی مشخصات هیدرولیکی پمپ به شما در این مسیر کمک می‌کند.
 3. در مرحله سوم باید راندمان پمپ آب را بررسی نمایید.
 4. آخرین مرحله انتخاب الکتروموتور مناسب پمپ آب است.

کاربرد پمپ گریز از مرکز (سانتریفیوژ) پمپیران

 • صنایع کشاورزی
 • آب شهری و صنعتی
 • انتقال آب تاسیسات گرمایشی و سرمایشی
 • ساخت انواع بوستر پمپ‌ های آب رسانی و آتش نشانی
 • انتقال آب در سیستم تاسیساتی و تهویه مطبوع
 • انتقال موارد شیمیایی و اسیدی

نحوه کارکرد پمپ سانتریفیوژ پمپیران

پمپ‌ حلزونی بر اساس نیروی گریز از مرکز کار می‌کنند. در واقع سیال ابتدا به مرکز پمپ و پره‌های پروانه می‌رسد. سپس پروانه به وسیله الکتروموتور شروع به حرکت می‌کند و سیال را جابه جا می‌نماید. سیال به وسیله نیروی گریز از مرکز به طرف خارج پرتاپ می‌شود و پوسته پمپ از سیال پر می‌شود. برای انتخاب درست پمپ می‌توانید از نمودار آبدهی آماده شده توسط شرکت تولیدکننده استفاده نمایید.

منحنی همپوشانی پمپ های گریز از مرکز (سانتریقیوژ) پمپیران

2900 دور در دقیقه

نمودار آبدهی پمپیران

1450 دور در دقیقه

نمودار آبدهی پمپیران

بیشتر بخوانید
دسته بندی محصولات

پمپ حلزونی پمپیران یکی از پراستفاده‌ترین و مهم‌ترین پمپ‌های آب محسوب می‌شود و نقش بسیار مهمی در این صنعت ایفا می‌کند. انواع پمپ آب دارای ویژگی‌هایی مانند دبی، هد و دور موتور هستند که باید برای انتخاب پمپ آب مناسب خود به فاکتورهای گفته شده توجه نمایند. (برای انتخاب پمپ آب مناسب می‌توانید راهنمای “نحوه انتخاب پمپ آب کشاورزی، صنعتی و خانگی” را مطالعه نمایید.

پمپ گریز از مرکز پمپی چند طبقه است. (در حقیقت تعداد طبقات پمپ آب با تعداد پروانه‌هایی که در پمپ آب به کار رفته‌اند، ارتباط مستقیم دارد.) البته در حالت کلی این پمپ‌ها یک طبقه هستند اما در صورت نیاز از پمپ گریز از مرکز چند طبقه استفاده می‌شود.

قیمت پمپ سانتریفیوژ پمپیران

برترین ویژگی‌های پمپ گریز از مرکز پمپیران

 • صرفه اقتصادی
 • نیاز به تعمیر کم‌تر
 • صفر بودن نشت سیال
 • دارای محافظ انفجار
 • لرزش بسیار کم
 • احتمال کاویتاسیون کمتر (برای آشنایی با کاویتاسیون راهنمای “کاویتاسیون چیست” را مطالعه نمایید.)

سوالات متداول

01آیا لیست قیمت بارگزاری شده در سایت به‌روز است؟

بله. لیست قیمت بارگزاری شده در سایت، آخرین لیست آپدیت شده از سمت پمپیران است و متعلق به تاریخ 1402/07/19 می‌باشد.

02آیا دانلود کاتالوگ پمپ گریز از مرکز پمپیران از سایت یاران ممکن است؟

بله,  تمام کاتالوگ‌های محصولات پمپیران از جمله پمپ گریز از مرکز در سایت بارگزاری شده‌اند.